خدمات شركت
مهندسين مشاور پي‌آزما


تحقيقات ژئوتكنيك و آزمايشات مكانيك خاك

بتن و آسفالت بر اساس استاندارد بين‌المللي ASTM و BS
مشاوره و نظارت در زمينة اصلاح، تحكيم، تثبيت خاك، تقويت پي، زهكشي ساختمان، پيش‌بيني و پيشگيري از لغزش و رانش زمين و نشست، بتن‌هاي تخصصي
حفاري گمانه هاي شناسائي جهت تحقيقات ژئوتكنينك و معادن
آزمايشات صحرايي
اس پي تي (spt) – دانسيته – سي بي آر صحرايي – نفوذ پذيري – نمونه برداري دست خورده و دست نخورده- ژئوالکتریک- مقاومت الکتریکی
آزمايشات آزمايشگاهي
دانه بندي – هيدرومتري – اتربرگ – طبقه بندي خاك – وزن مخصوص – درصد جذب آب – آزمايشات شيميايي – برش مستقيم – سه محوري – تك محوري – تراكم – تحكيم – ارزش ماسه اي – درصد رطوبت – CBR – تورم – لس آنجلس – سرعت و حد انقباض – نفوذ پذيري – ساندنس – ضريب تورق – ضريب تطويل – ضريب نرمي – درصد شكستگي - پین هول

كنترل كيفي در زمينه بتن

الف: بتن تازه

نمونه برداري- اسلمپ – دماي بتن - هواي بتن - مقاومت فشاري- مقاومت خمشي - وزن مخصوص

ب: آزمايشات مصالح

دانه بندي – اتربرگ – ارزش ماسه اي – لس آنجلس – ساندنس- وزن مخصوص – درصد شكستگي

ج: آزمايشات بتن سخت شده

چكش اشميت – كر گيري

د: طرح اختلاط بتن

ه: سيمان و ملات

سوزن ويكات – ميز جريان - بريكت - بلین

آسفالت

1- نمونه برداري از آسفالت گرم و سرد
2- اندازه گيري دماي آسفالت
3- آزمايش مارشال براي تعيين استحكام و نرمي
4- دانه بندي
5- درصد قير
6- درصد شكستگي
7- وزن مخصوص
8- طرح اختلاط آسفالت
9- كرگيري از آسفالت براي تعيين ضخامت
تمام حقوق محفوظ است